Làm gì để phát triển du lịch cộng đồng miền Tây Nghệ An? (04/03/2022)

06/03/2022 324 0

- Nhằm triển khai Chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.
- Khách mời: Ông Nguyễn Mạnh Lợi - Phó Giám đốc sở du lịch tỉnh Nghệ An

Phỏng vấn qua radio: 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu