Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đền Cuông

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà Hàng Danh béo

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Đền Cờn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Dê Cầu Đòn

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Điểm du lịch tâm linh Đền Bạch Mã

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Điểm du lịch đền Quả Sơn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Mộ và đền thờ Mai Hắc Đế

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Hoàng Mười

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Núi Dũng Quyết và khu vực Phượng Hoàng Trung Đô

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đình Long Vân

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà hàng Hường Cầu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59