Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Bãi biển Cửa Lò

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • KHÁCH SẠN TRUNG KIÊN CỬA LÒ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00