Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 18:00

Số điện thoại:

Địa chỉ: QL48B, Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Việt Nam Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

Hồ Câu Quỳnh Bá

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)