Tin Tức

Lăng mộ và đền thờ Nguyễn Xí, tỉnh Nghệ An

06/10/2021
0
981
Theo các tài liệu như Đại Việt sử ký toàn thư, Lam Sơn thực lục, Khâm Định Việt sự thông giám cương mục, Đại Nam nhất thống chí, Lịch triều hiến chương loại chí, Nghệ An ký, Bách thần lục, Từ điển Nhân vật xứ Nghệ, Nghệ Tĩnh trong tổ quốc Việt Nam, Tục thờ thần và thần tích Nghệ An, sắc phong thần,