Nhà Hàng Ánh Dương    

Đ. QL1, Quỳnh Dị, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Việt Nam Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu, -

Đặt bàn online để nhận nhiều ưu đãi

Thông tin chung

Mô tả

Nhà Hàng Ánh Dương

Thông tin cơ bản

Mở cửa: 08:00

Đóng cửa: 23:59

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người: đ

Điểm đặc trưng