Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Thác Kèm (thuộc Vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Bắt cá trên sông Giăng Pù Mát

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:59
 • Cá Mát

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Văn phòng VQG pù mát

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00