Mở cửa: 05:00 - Đóng cửa: 21:00

Số điện thoại: 0928836333

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Huệ Lộc, số 146 Nguyễn Sỹ Sách - Tp. Vinh Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

LX Fitness

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)