Mở cửa: 05:00 - Đóng cửa: 21:00

Số điện thoại:

Địa chỉ: Số 4 Lê Mao, Tp. Vinh Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

LX Fitness Gym, Yoga & Nhảy

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)