Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Địa chỉ: Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

Công ty TNHH Lotte Cinema Việt Nam - Lotte Cinema Vinh

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giá



Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)