Mở cửa: 07:30 - Đóng cửa: 22:00

Địa chỉ: Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

Trung tâm cinema 12/9

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giá



Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)