Mở cửa: 14:00 - Đóng cửa: 23:00

Địa chỉ: Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

Rạp chiếu phim 12-9

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)