Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 22:00

Số điện thoại:

Địa chỉ: Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

Công viên Trung tâm

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)