Mở cửa: 18:00 - Đóng cửa: 23:59

Số điện thoại:

Địa chỉ: Phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò Phường Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

Câu mực đêm ở Cửa Lò

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)