Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 20:00

Số điện thoại: 0856492169

Địa chỉ: 13 Sào Nam, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

CLB Gym Lý Bằng Cửa Lò

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)