Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 20:00

Số điện thoại:

Địa chỉ: Nghệ An Phường Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

Đảo Lan Châu

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)