Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 23:55

Số điện thoại:

Địa chỉ: Phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò Phường Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

Tennis tại Biển Cửa Lò Nghệ An

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)