Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 22:30

Số điện thoại: 02873039079

Địa chỉ: Số 02 đường Trường Thi - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

The Coffee House - Trường Thi

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)