Festival Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh
Festival Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh
Festival Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: quangluat95@gmail.com

Address: Thanh pho Vinh - Cua Lo Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Kể từ năm 2014, sau khi dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Hà Tĩnh và Nghệ An cùng nhau thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Trong đó, 2 tỉnh quy ước sẽ thay phiên nhau định kỳ 2 năm một lần, tổ chức một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cấp liên tỉnh.

Map

Introdution

×

Kể từ năm 2014, sau khi dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Hà Tĩnh và Nghệ An cùng nhau thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Trong đó, 2 tỉnh quy ước sẽ thay phiên nhau định kỳ 2 năm một lần, tổ chức một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cấp liên tỉnh.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan