Festival Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh
Festival Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh
Festival Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh
Festival Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh
Festival Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Địa chỉ: Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

FESTIVAL DÂN CA VÍ, GIẶM NGHỆ TĨNH

Kể từ năm 2014, sau khi dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Hà Tĩnh và Nghệ An cùng nhau thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Trong đó, 2 tỉnh quy ước sẽ thay phiên nhau định kỳ 2 năm một lần, tổ chức một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cấp liên tỉnh.

Bản đồ

Giới thiệu

×

FESTIVAL DÂN CA VÍ, GIẶM NGHỆ TĨNH

Kể từ năm 2014, sau khi dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Hà Tĩnh và Nghệ An cùng nhau thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Trong đó, 2 tỉnh quy ước sẽ thay phiên nhau định kỳ 2 năm một lần, tổ chức một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cấp liên tỉnh.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí