Lễ giỗ Hoàng Đế Quang Trung
Lễ giỗ Hoàng Đế Quang Trung
Lễ giỗ Hoàng Đế Quang Trung

Introdution

Price: Free

Phone:

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: quangluat95@gmail.com

Address: Thanh pho Vinh - Nghe An Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Lễ giỗ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống của dân tộc. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn đã hy sinh vì đất nước trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước.

Map

Introdution

×

Lễ giỗ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống của dân tộc. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn đã hy sinh vì đất nước trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan