Lễ giỗ Hoàng Đế Quang Trung
Lễ giỗ Hoàng Đế Quang Trung
Lễ giỗ Hoàng Đế Quang Trung

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: quangluat95@gmail.com

Địa chỉ: Thành phố Vinh - Nghệ An Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Lễ giỗ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống của dân tộc. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn đã hy sinh vì đất nước trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Lễ giỗ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống của dân tộc. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn đã hy sinh vì đất nước trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí