Đại lễ Phật đản
Đại lễ Phật đản
Đại lễ Phật đản
Đại lễ Phật đản
Đại lễ Phật đản

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: quangluat95@gmail.com

Địa chỉ: Toàn tỉnh Nghệ An Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Đại lễ Phật đản

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đại lễ Phật đản

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí