Lễ kỷ niệm danh xưng Nghệ An
Lễ kỷ niệm danh xưng Nghệ An
Lễ kỷ niệm danh xưng Nghệ An
Lễ kỷ niệm danh xưng Nghệ An
Lễ kỷ niệm danh xưng Nghệ An

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Địa chỉ: Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Lễ kỷ niệm danh xưng Nghệ An

Bản đồ

Giới thiệu

×

Lễ kỷ niệm danh xưng Nghệ An

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí