Lễ phát động ngày chạy olympic về sức khỏe toàn dân và giải việt dã tỉnh Nghệ An
Lễ phát động ngày chạy olympic về sức khỏe toàn dân và giải việt dã tỉnh Nghệ An
Lễ phát động ngày chạy olympic về sức khỏe toàn dân và giải việt dã tỉnh Nghệ An
Lễ phát động ngày chạy olympic về sức khỏe toàn dân và giải việt dã tỉnh Nghệ An
Lễ phát động ngày chạy olympic về sức khỏe toàn dân và giải việt dã tỉnh Nghệ An
Lễ phát động ngày chạy olympic về sức khỏe toàn dân và giải việt dã tỉnh Nghệ An

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: quangluat95@gmail.com

Địa chỉ: Thành phố Vinh - Nghệ An Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Ngày chạy Olympic đã trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm. Đây là sự kiện thể thao quần chúng thường được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức vào dịp tháng 3 gắn với chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 với quy mô toàn tỉnh nhằm động viên, khích lệ nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Bản đồ

Giới thiệu

×

Ngày chạy Olympic đã trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm. Đây là sự kiện thể thao quần chúng thường được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức vào dịp tháng 3 gắn với chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 với quy mô toàn tỉnh nhằm động viên, khích lệ nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí