Lễ giỗ chủ tịch Hồ Chí Minh
Lễ giỗ chủ tịch Hồ Chí Minh
Lễ giỗ chủ tịch Hồ Chí Minh
Lễ giỗ chủ tịch Hồ Chí Minh
Lễ giỗ chủ tịch Hồ Chí Minh
Lễ giỗ chủ tịch Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Địa chỉ: Thị trấn Anh Sơn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

LỄ GIỖ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 21/7 âm lịch đã trở thành nét văn hóa tâm linh từ nhiều năm nay trên quê hương Kim Liên, huyện Nam Đàn, thể hiện tấm lòng thành kính của Đảng bộ chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới.

Bản đồ

Giới thiệu

×

LỄ GIỖ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 21/7 âm lịch đã trở thành nét văn hóa tâm linh từ nhiều năm nay trên quê hương Kim Liên, huyện Nam Đàn, thể hiện tấm lòng thành kính của Đảng bộ chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí