Núi Chung
Núi Chung
Núi Chung
Núi Chung
Núi Chung
Núi Chung

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Địa chỉ: Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Núi Chung: là nơi lúc còn thơ ấu, Bác và các bạn thường lên chăn trâu, thả diều, đánh trận giả. Hiện nay có thêm đền Chung Sơn, phục dựng chùa Đạt và đền Thánh Cả thờ Tướng quân Nguyễn Đắc Đài.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Núi Chung: là nơi lúc còn thơ ấu, Bác và các bạn thường lên chăn trâu, thả diều, đánh trận giả. Hiện nay có thêm đền Chung Sơn, phục dựng chùa Đạt và đền Thánh Cả thờ Tướng quân Nguyễn Đắc Đài.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí