Các hoạt động kỷ niệm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh
Các hoạt động kỷ niệm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh
Các hoạt động kỷ niệm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh
Các hoạt động kỷ niệm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh
Các hoạt động kỷ niệm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Địa chỉ: Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Xô Viết Nghệ - Tĩnh là tên gọi chung cho phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân Nghệ An và Hà Tĩnh trong giai đoạn 1930-1931 chống lại đế quốc Pháp, lần đầu tiên giành chính quyền về tay nhân dân. Do ra đời ở Nghệ An và Hà Tĩnh nên được gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh, là một hình thức mới về tổ chức chính quyền nhà nước của lực lượng nông dân và công nhân.   Mặc dù chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh chỉ tồn tại trong thời gian ngắn song đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi ra đời (3/2/1930), sau đó là Đảng Cộng sản Đông Dương (từ tháng 10/1930), tạo ảnh hưởng vang dội trong cả nước và thế giới, được đánh giá là đỉnh cao của phong trào Cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1931. Vào năm 2020, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ-Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020), chương trình nghệ thuật “Ngọn lửa Xô viết”. Chương ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

Xô Viết Nghệ - Tĩnh là tên gọi chung cho phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân Nghệ An và Hà Tĩnh trong giai đoạn 1930-1931 chống lại đế quốc Pháp, lần đầu tiên giành chính quyền về tay nhân dân. Do ra đời ở Nghệ An và Hà Tĩnh nên được gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh, là một hình thức mới về tổ chức chính quyền nhà nước của lực lượng nông dân và công nhân.  

Mặc dù chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh chỉ tồn tại trong thời gian ngắn song đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi ra đời (3/2/1930), sau đó là Đảng Cộng sản Đông Dương (từ tháng 10/1930), tạo ảnh hưởng vang dội trong cả nước và thế giới, được đánh giá là đỉnh cao của phong trào Cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1931.

Vào năm 2020, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ-Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020), chương trình nghệ thuật “Ngọn lửa Xô viết”. Chương trình gồm 3 chương. Chương 1: Đêm trường nô lệ; Chương 2: Vùng lên và Chương 3: Nghệ An thênh thang đường mới.

Hai chương đầu của chương trình nghệ thuật đã tái hiện những dấu mốc quan trọng từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cho đến cao trào cách mạng 1930-1931 tại Nghệ - Tĩnh.

Để hướng tới Kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ-Tĩnh, từ đầu năm 2020 Nghệ An đã phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành, toàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tạo tiền đề vững chắc để toàn tỉnh phấn khởi bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, thực hiện chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện được tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng cháy bỏng của các chiến sĩ Xô Viết - Nghệ Tĩnh là giữ vững nền độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu... Đó chính là động lực cách mạng to lớn trong thời kỳ mới.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí