Điểm du lịch bảo tàng Nghệ An
Điểm du lịch bảo tàng Nghệ An
Điểm du lịch bảo tàng Nghệ An
Điểm du lịch bảo tàng Nghệ An
Điểm du lịch bảo tàng Nghệ An
Điểm du lịch bảo tàng Nghệ An
Điểm du lịch bảo tàng Nghệ An
Điểm du lịch bảo tàng Nghệ An
Điểm du lịch bảo tàng Nghệ An
Điểm du lịch bảo tàng Nghệ An
Điểm du lịch bảo tàng Nghệ An
Điểm du lịch bảo tàng Nghệ An

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Địa chỉ: Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Bảo tàng Nghệ An ra đời năm 1979 với tên gọi là Bảo tàng Nghệ Tĩnh, nằm dưới những rặng phi lao trong khu vực thành Vinh cổ kính. Tại đây trưng bày tài liệu hiện vật, tổ chức nhiều buổi trưng bày lưu động để tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Thời gian mở cửa hàng ngày:  từ 7h30 đến 17h Địa chỉ: Số 7 đường Đào Tấn, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Toạ độ: 18.671631608513565, 105.6705667312004 Bảo tàng Tổng hợp Nghệ An nghiên cứu sưu tầm, kiểm kê bảo quản, trưng bày lưu động, hướng dẫn xây dựng nhà truyền thống cơ sở, vừa làm công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích, tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, nghiên cứu xây dựng kịch bản đón bằng, kịch bản tổ chức, phục hồi lễ hội truyền thống góp phần to lớn trong công tác bảo vệ, giữ gìn những bản sắc văn hóa của mọi vùng quê xứ Nghệ. Cho đến hôm nay, Bảo tàng Nghệ An là ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Bảo tàng Nghệ An ra đời năm 1979 với tên gọi là Bảo tàng Nghệ Tĩnh, nằm dưới những rặng phi lao trong khu vực thành Vinh cổ kính. Tại đây trưng bày tài liệu hiện vật, tổ chức nhiều buổi trưng bày lưu động để tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Thời gian mở cửa hàng ngày:  từ 7h30 đến 17h

Địa chỉ: Số 7 đường Đào Tấn, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Toạ độ: 18.671631608513565, 105.6705667312004

Bảo tàng Tổng hợp Nghệ An nghiên cứu sưu tầm, kiểm kê bảo quản, trưng bày lưu động, hướng dẫn xây dựng nhà truyền thống cơ sở, vừa làm công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích, tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, nghiên cứu xây dựng kịch bản đón bằng, kịch bản tổ chức, phục hồi lễ hội truyền thống góp phần to lớn trong công tác bảo vệ, giữ gìn những bản sắc văn hóa của mọi vùng quê xứ Nghệ.

Cho đến hôm nay, Bảo tàng Nghệ An là nơi lưu giữ số lượng lớn các tài liệu hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu với 31.327 đơn vị hiện vật, hàng chục bộ sưu tập hiện vật quý hiếm và 3 bảo vật Quốc gia được Nhà nước công nhận năm 2017. Về cơ sở vật chất bảo tàng có tổng diện tích 13.300m2 trong đó nhà kho bảo quản hiện vật 2 tầng có diện tích 720m2. Nhà trưng bày với quy mô 3 tầng với tổng diện tích 3000m2. Năm 2005 UBND Tỉnh đã phê duyệt Đề cương trưng bày bảo tàng Nghệ An. Trong đó gồm 5 chủ đề chính:

Chủ đề 1: Nghệ An thiên nhiên và con người.

Chủ đề 2: Nghệ An thời tiền sử đến buổi đầu dựng nước

Chủ đề 3: Nghệ An trong lịch sử đầu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc (từ thế kỷ 1 - 1945)

Chủ đề 4: Nghệ An trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất đất nước (1945 - 1975)

Chủ đề 5: Nghệ An từ năm 1976 đến nay trong sự nghiệp đổi mới.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí