Chùa Lô Sơn
Chùa Lô Sơn
Chùa Lô Sơn
Chùa Lô Sơn
Chùa Lô Sơn
Chùa Lô Sơn
Chùa Lô Sơn
Chùa Lô Sơn
Chùa Lô Sơn
Chùa Lô Sơn

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Địa chỉ: Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An

CHÙA LÔ SƠN

 

Chùa Lô Sơn, tên là Phổ Am Tự nằm trên địa bàn khối 6, phường Nghi Tân, phía Bắc Cửa Lò, tựa lưng vào núi Lô Sơn. Chùa được dựng từ thời Lê, cảnh chùa trang nghiêm, thanh tịnh. Trong chùa có xá lợi Đức bổn sư Thích Ca và xã lợi thánh tăng. Ngoài ra, còn có nhiều cây cổ thụ lớn như cây đại có tuổi hơn 420 năm tuổi, cây mít hơn 360 năm tuổi, cây nhãn hơn 260 năm tuổi.

 

Bản đồ

Giới thiệu

×

CHÙA LÔ SƠN

 

Chùa Lô Sơn, tên là Phổ Am Tự nằm trên địa bàn khối 6, phường Nghi Tân, phía Bắc Cửa Lò, tựa lưng vào núi Lô Sơn. Chùa được dựng từ thời Lê, cảnh chùa trang nghiêm, thanh tịnh. Trong chùa có xá lợi Đức bổn sư Thích Ca và xã lợi thánh tăng. Ngoài ra, còn có nhiều cây cổ thụ lớn như cây đại có tuổi hơn 420 năm tuổi, cây mít hơn 360 năm tuổi, cây nhãn hơn 260 năm tuổi.

 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí