Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan
Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Địa chỉ: Xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

ĐỀN THỜ NGUYỄN CẢNH HOAN – ĐÔ LƯƠNG Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan thuộc xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng (năm 1602) để thờ Thái phó Tấn quốc công Nguyễn Cảnh Hoan và 4 vị nhân thần của dòng họ Nguyễn Cảnh đã có công “Bảo quốc hộ dân”. Đền thờ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia 08/04/1991. Với diện tích 3.290m2, khuôn viên của Đền bao gồm nhiều hạng mục công trình như: Thượng điện, Trung điện, Hạ điện, Tam quan, Tả vu, Hữu vu, nhà ngựa, nhà bia, nhà truyền thống. Sau khi xếp hạng, ngoài con cháu dòng họ Nguyễn Cảnh thì đền thờ còn đón rất nhiều lượt Nhân dân địa phương và khách vùng phụ cận đến tham quan, thăm viếng, nhất là những ngày lễ hội. Vì vậy, việc tổ chức lễ hội gặp nhiều khó khăn.  Xuất phát từ thực trạng đó, địa phương đã xây dựng Quy hoạch mở rộng khuôn viên di tích đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan, gồm các hạng mục công trình: khu đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan, quảng trường lễ hội ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

ĐỀN THỜ NGUYỄN CẢNH HOAN – ĐÔ LƯƠNG

Đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan thuộc xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng (năm 1602) để thờ Thái phó Tấn quốc công Nguyễn Cảnh Hoan và 4 vị nhân thần của dòng họ Nguyễn Cảnh đã có công “Bảo quốc hộ dân”. Đền thờ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia 08/04/1991.

Với diện tích 3.290m2, khuôn viên của Đền bao gồm nhiều hạng mục công trình như: Thượng điện, Trung điện, Hạ điện, Tam quan, Tả vu, Hữu vu, nhà ngựa, nhà bia, nhà truyền thống.

Sau khi xếp hạng, ngoài con cháu dòng họ Nguyễn Cảnh thì đền thờ còn đón rất nhiều lượt Nhân dân địa phương và khách vùng phụ cận đến tham quan, thăm viếng, nhất là những ngày lễ hội. Vì vậy, việc tổ chức lễ hội gặp nhiều khó khăn.

 Xuất phát từ thực trạng đó, địa phương đã xây dựng Quy hoạch mở rộng khuôn viên di tích đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan, gồm các hạng mục công trình: khu đền thờ Nguyễn Cảnh Hoan, quảng trường lễ hội và Bãi đỗ xe với tổng diện tích  12.950m2, trong đó, nội dung chính là: Cải tạo, chỉnh trang lại các công trình cổ như thượng điện, trung điện, hạ điện, nhà bia, nhà ngựa. Di dời nhà truyền thống lùi ra bên phải để dành diện tích cho sân hành lễ , xây mới nhà khách, khu quảng trường lễ hội, khu phụ trợ và bãi đỗ xe. Quy hoạch này nhằm đáp ứng các yêu cầu về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí