Lễ thanh minh
Lễ thanh minh
Lễ thanh minh
Lễ thanh minh
Lễ thanh minh

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Địa chỉ: Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An

Tiết Thanh minh tại mộ Hầu Hàn Khu mộ Hầu Hàn nằm trên rú Rò, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương. Hàng năm, cứ đến tiết Thanh minh vào tháng 3 âm lịch, Nhân dân và con cháu dòng họ Phan lại tiến hành tổ chức lễ tế rất long trọng. Lễ gồm 2 phần: Tế Thiên và Tế Hầu Hàn. Đây là truyền thống văn hóa đặc sắc, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của dòng họ Phan và huyện Thanh Chương. Trước hết, con cháu dòng họ và Nhân dân sắm sửa lễ vật, lập 2 đàn tràng ở sân: bên phải (từ ngoài vào) dành cho tế Thiên, bên trái tế Hầu Hàn. - Tế Thiên:           Lễ vật gồm 9 mâm ngũ quả, hoa, hương đăng, trầu rượu. Sau khi các vật phẩm được bày biện, ban lễ nghi thực hiện nghi lễ cúng tế truyền thống dưới sự điều hành của người xướng lễ, gồm 2 tuần rượu, 2 tuần trà, dâng đọc tấu, sớ thỉnh, ca ngợi công đức của các bậc thần linh ở thiên đình, đồng thời cúi xin các bậc thần linh phù trợ cho mưa thuận gió hòa, cho Nhân dân, dòng ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Tiết Thanh minh tại mộ Hầu Hàn

 

Khu mộ Hầu Hàn nằm trên rú Rò, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương. Hàng năm, cứ đến tiết Thanh minh vào tháng 3 âm lịch, Nhân dân và con cháu dòng họ Phan lại tiến hành tổ chức lễ tế rất long trọng. Lễ gồm 2 phần: Tế Thiên và Tế Hầu Hàn. Đây là truyền thống văn hóa đặc sắc, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của dòng họ Phan và huyện Thanh Chương.

Trước hết, con cháu dòng họ và Nhân dân sắm sửa lễ vật, lập 2 đàn tràng ở sân: bên phải (từ ngoài vào) dành cho tế Thiên, bên trái tế Hầu Hàn.

- Tế Thiên:

          Lễ vật gồm 9 mâm ngũ quả, hoa, hương đăng, trầu rượu.

Sau khi các vật phẩm được bày biện, ban lễ nghi thực hiện nghi lễ cúng tế truyền thống dưới sự điều hành của người xướng lễ, gồm 2 tuần rượu, 2 tuần trà, dâng đọc tấu, sớ thỉnh, ca ngợi công đức của các bậc thần linh ở thiên đình, đồng thời cúi xin các bậc thần linh phù trợ cho mưa thuận gió hòa, cho Nhân dân, dòng tộc có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

- Tế Hầu Hàn

Sau khi thủ tục tế Thiên xong, ban lễ nghi di chuyển sang phần sân còn lại thực hiện tiếp nghi lễ với Hầu Hàn.

Lễ vật chủ yếu từ các gia đình ở các chi (bao gồm Phan Tuấn, Phan Đình, Phan Văn) và khách thập phương dâng lên, gồm xôi, gà, lợn, hoa quả, hương đăng, vàng mã.

Trình tự tế tương tự như tế Thiên, chỉ khác nội dung đọc chúc, tại đây, thỉnh Hầu Hàn, các vị tiên tổ, đường bá, đường thúc... của dòng họ Phan và các vị thần long quân chúa mạch...về hâm hưởng lễ vật. Phần tế diễn ra trong vòng 01 tuần rượu, 01 tuần trà với khoảng thời gian gần 01 giờ đồng hồ.

Tế xong, vàng mã được hóa tại khu mộ. Các lễ vật còn lại được con cháu dòng họ mang về tư gia thụ hưởng.

 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí