Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931
Đình Lương Sơn - nơi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ tĩnh 1930-1931

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Địa chỉ: Xã Bắc Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

ĐÌNH LƯƠNG SƠN – ĐÔ LƯƠNG Được xây dựng vào thời Hậu Lê (1852), đình Lương Sơn nằm trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Làng Lương Sơn thuộc tổng Đặng Sơn, phủ Anh Sơn (cũ), những năm 20 của thế kỷ XX, các nhà hoạt động cách mạng đã chọn nơi đây làm căn cứ xây dựng cơ sở hoạt động truyền bá, giác ngộ quần chúng Nhân dân về tư tưởng cách mạng. Từ năm 1925, làng Lương Sơn là nơi cán bộ Trung ương, Xứ ủy về lãnh đạo phong trào. Đồng thời, nơi đây cũng được chọn làm địa điểm in ấn, phát tán tài liệu và truyền đơn của Đảng. Tháng 9/1929, khi chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời thì ở làng Lương Sơn, một chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng cũng được thành lập. Đình Lương Sơn là một trong những ngôi đình có quy mô lớn, điêu khắc chạm trổ mang tính nghệ thuật cao. Đây là một trong những địa điểm quan trọng, góp phần to lớn vào phong trào cách mạng của làng Lương Sơn. Đình là địa điểm liên lạc của Đảng trong ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

ĐÌNH LƯƠNG SƠN – ĐÔ LƯƠNG

Được xây dựng vào thời Hậu Lê (1852), đình Lương Sơn nằm trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Làng Lương Sơn thuộc tổng Đặng Sơn, phủ Anh Sơn (cũ), những năm 20 của thế kỷ XX, các nhà hoạt động cách mạng đã chọn nơi đây làm căn cứ xây dựng cơ sở hoạt động truyền bá, giác ngộ quần chúng Nhân dân về tư tưởng cách mạng. Từ năm 1925, làng Lương Sơn là nơi cán bộ Trung ương, Xứ ủy về lãnh đạo phong trào. Đồng thời, nơi đây cũng được chọn làm địa điểm in ấn, phát tán tài liệu và truyền đơn của Đảng. Tháng 9/1929, khi chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời thì ở làng Lương Sơn, một chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng cũng được thành lập.

Đình Lương Sơn là một trong những ngôi đình có quy mô lớn, điêu khắc chạm trổ mang tính nghệ thuật cao. Đây là một trong những địa điểm quan trọng, góp phần to lớn vào phong trào cách mạng của làng Lương Sơn. Đình là địa điểm liên lạc của Đảng trong thời kỳ bí mật, nơi thành lập Chi bộ Đảng cộng sản Đông Dương đầu tiên, nơi tập hợp lực lượng quần chúng vùng lên đấu tranh đòi giảm sưu thuế. Đây cũng chính là chứng tích chứng kiến sự kiện 7 chiến sĩ cách mạng (Bùi Thế Thuận, Võ Văn Thởn, Bùi Thế Thúc, Đặng Duy Liên, Bùi Văn Nành, Hoàng Bá Biền và Hoàng Bá Bèn ) của Làng Lương Sơn bị thực dân Pháp và bè lũ tay sai giết hại trong tháng 4/1931.

 Hiện nay, phía trước đình có một tấm bia, được Đảng bộ và nhân dân xã Bắc Sơn dựng từ những năm 50 của thế kỷ XX, để ghi nhớ một sự kiện lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân làng Lương Sơn trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931.

Với những giá trị lịch sử to lớn ấy, năm 1990, đình được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, là địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần cách mạng, yêu nước cho thế hệ trẻ sau này.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí